No image preview.   By: การตลาด(20 ธ.ค. 2560)   โรคเกี่ยวกับตา...ที่ไม่ควรมองข้าม

 โรคเกี่ยวกับตา...ที่ไม่ควรมองข้าม ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ถึงแม้โรคเกี่ยวกับตาจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่อย่าลืมว่าดวงตาเสียแล้วซ่อมไม่ได้ ซึ่งบางครั้งอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาอาจไม่แสดงในระยะแรก มารู้อีกทีก็ป่วยขั้นรุนแรงไปแล้ว ดังนั้น ควรให้ความใส่ใจและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำเพื่อการมองเห็นที่สดใสไปอีกนาน ลองมาดูกันว่าอาการใดเข้าข่ายมีปัญหาหรือเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาบ้าง ..


[เอกสารเพิ่มเติม]HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015