No image preview.   By: การตลาด(4 ก.ย. 2564)   Hospitel การพักหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ ผู้ป่วยสีเหลืองอ่อน

 Hospitel การพักหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ ผู้ป่วยสีเหลืองอ่อน

ผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospitel นั้น สามารถรับการดูแลรักษาและติดตามอาการโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าพักที่ Hospitel นั้น ผู้ป่วยควรมีอาการตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง มีค่า SpO2 ≥ 96% ไม่มี/มีโรคร่วมที่ควบคุมได้ และมีอายุไม่เกิน 75 ปี

2.ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง มีค่า SpO2 ≥ 94% ไม่มี/มีโรคร่วมที่ควบคุมได้ และมีอายุไม่เกิน 65 ปี

3.ผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 ไม่มี/มีอาการเล็กน้อย มีค่า SpO2 ≥ 92% ไม่มีโรคร่วม และมีอายุไม่เกิน 60 ปี

4.ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรงแล้วได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น ภายหลังอยู่โรงพยาบาล 7-10 วัน และให้พักต่อที่ Hospitel จนครบ 14 วัน

- สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช
- มีโรคประจำตัวที่ควบคุมได้ และมียารับประทานมาด้วย

* กรณีที่มีความจำเป็นเรื่องจำนวนเตียง ให้สถานพยาบาลพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์ โดยพิจารณา ตามความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นประเด็นหลัก

โดย โรคร่วมที่สำคัญ ดังกล่าวข้างต้น มีดังต่อไปนี้

1.ภาวะอ้วน (30<ดัชนีมวลกาย กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว 100< กก.)
2.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมถึงโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ
3.โรคหอบหืด
4.โรคภูมิแพ้รุนแรง
5.โรคไตเรื้อรัง (CKD)
6.โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหัวใจแต่กำเนิด
7.โรคหลอดเลือดสมอง
8.โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
9.ตับแข็ง
10.ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
11.Lymphocytes น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.ม.

แนวทางการดำเนินการของโรงพยาบาล

- ประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อ
- ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ โควิด-19
- มีภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) ในวันแรก (หากทำได้)
- จะมีปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเครื่องวัดความดันโลหิตให้ผู้ติดเชื้อทุกท่าน รวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นกรณีไป
- การให้ยาต่างๆ กับผู้ติดเชื้อ เช่น ยาต้านไวรัส ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
- จัดเตรียมระบบสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารกับผู้ติดเชื้อ หรือการทำ telemedicine ที่เหมาะสม
- วางแผนและจัดระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือมีอาการมากขึ้น


--------------------------------

Facebook Chat : Click here
Line : Click here
Youtube : Click here
Tiktok : Click here

-------------------------------

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรักษาหรือทำการนัดหมาย
Call Us 073-223600-4 ต่อ 116,117
แผนที่การเดินทางมายังโรงพยาบาล
กดเพื่อดูแผนที่

-------------------------------
#บริการด้วยดวงใจห่วงใยด้วยดวงจิต
-------------------------------

ไม่พลาดข่าวสารสุขภาพ และโปรโมชั่นดีๆ อย่าลืมกด like และติดดาว (see first) เพจโรงพยาบาลสิโรรสยะลา กันนะคะ
..
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015