No image preview.   By: การตลาด(7 เม.ย. 2564)   4 อาการอหิวาตกโรค (Cholera)

 4 อาการอหิวาตกโรค (Cholera)

อหิวาตกโรค (Cholera) คือโรคท้องร่วงรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio Cholerae) ภายในลำไส้ ซึ่งผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนแบคทีเรียชนิดนี้ ผู้ที่ได้รับเชื้อมักปรากฏอาการของโรคในระดับอ่อน และบางครั้งก็รุนแรงได้ โดยประมาณ 1 ใน 10 หรือคิดเป็นร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วย จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ถ่ายเหลวเป็นน้ำมาก อาเจียน ส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วและนำไปสู่ภาวะขาดน้ำและช็อคได้ หากไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมง

อหิวาตกโรคเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่การจัดการด้านสุขาภิบาลไม่ดี ประสบภาวะสงครามบ่อย และอดอยากอาหาร องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ทำการศึกษาในแต่ละปีและพบว่ามีผู้ป่วยอหิวาตกโรคปีละ 1.3-4.0 ล้านราย และมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้รวมทั่วโลกแล้วปีละ 21,000-143,000 ราย สำหรับสถานการณ์อหิวาตกโรคในประเทศไทยนั้น สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้อ้างข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ซึ่งพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 ตุลาคม 2558 พบผู้ป่วยด้วยโรคนี้จำนวน 10 ราย จาก 8 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 0.02 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือช่วงอายุ 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 และภาคที่มีอัตราการป่วยสูงสุด คือภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อแสนประชากร

อาการของอหิวาตกโรค
ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียแล้ว บางรายอาจไม่มีอาการป่วย และอาจไม่สามารถรู้ได้ว่าได้รับเชื้อในตอนไหน เมื่อร่างกายได้รับเชื้อแล้ว ร่างกายจะขจัดออกมาในรูปแบบอุจจาระ เป็นเวลา 7-14 วัน อหิวาตกโรคมักทำให้เกิดอาการท้องร่วงเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นเดียวกับโรคอื่น ๆ หนึ่งใน 10 คนที่ติดเชื้อจะมีอาการทั่วไปภายใน 2-3 วันหลังจากการติดเชื้อ

4 อาการทั่วไปของอหิวาตกโรค ได้แก่ :

1.เริ่มมีอาการท้องเสียฉับพลัน
2.คลื่นไส้อาเจียน
3.อ่อนเพลีย
4.ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง

การคายน้ำที่เกิดจากอหิวาตกโรคมักจะรุนแรงและอาจทำให้เกิดความอ่อนเพลีย หงุดหงิด ตาโรย ปากแห้ง ผิวแห้ง กระหายน้ำมาก ปัสสาวะออกน้อย การเต้นของหัวใจผิดปกติและความดันโลหิตต่ำ

การขาดน้ำอาจนำไปสู่การสูญเสียแร่ธาตุในเลือดของคุณ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ สัญญาณแรกของความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์คือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในที่สุดจะนำไปสู่การช็อก

เด็กมักมีอาการอหิวาตกโรคเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เด็ก ๆ อาจประสบกับปัญหาต่อไปนี้ :

1.อาการง่วงนอนอย่างรุนแรง
2.มีไข้ (Fever)
3.ชัก (Seizures)
4.อาการโคม่า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ OPD 073-223600-4 ต่อ 116,117

-------------------------------
#บริการด้วยดวงใจห่วงใยด้วยดวงจิต
-------------------------------


ไม่พลาดข่าวสารสุขภาพ และโปรโมชั่นดีๆ อย่าลืมกด like และติดดาว (see first) เพจโรงพยาบาลสิโรรสยะลา กันนะคะ


..HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015