No image preview.   By: ห้องยานอก(10 ม.ค. 2562)   ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพยา

 หลายๆท่านอาจมีวิธีการเก็บยาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่ายาที่เรากำลังจะใช้นั้นมีความปลอดภัย ไม่เสื่อมสภาพ ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพยาและลักษณะของยาที่เสื่อมสภาพว่ามีอะไรบ้างค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพยา แสงแดด : ตัวยาหลายชนิดมีความไวต่อแสง และทำให้ยาเสื่อมสภาพได้ จึงไม่ควรแกะเม็ดยาออกจากแผงหรือซองยาแบบกันแสง เพราะจะทำให้ยามีโอกาสโดนแสงและเสื่อมสภาพ นอกจากนั้นไม่ควรเก็บแผงยาหรือซองยาให้โดนแสงแดด อุณหภูมิ : อุณหภูมิหากสูงหรือต่ำเกินไปก็มีผลต่อคุณภาพยา โดยทั่วไปมักเก็บยาที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 18 -25 องศาเซลเซียส) ยาบางชนิดอาจระบุให้เก็บในตู้เย็น โดยเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา ไม่เก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งหรือที่ฝาตู้เย็น เพราะการเปิด-ปิดตู้เย็น อาจทำให้อุณหภูมิแกว่งขึ้นลงได้ ความชื้น : ยาเม็ดส่วนใหญ่เมื่อโดนความชื้นจะมีผลต่อชั้นเคลือบเม็ดยาทำให้บวมหรือเกาะเป็นก้อน จึงไม่ควรเก็บยาในบริเวณที่มีความชื้นสูง และควรปิดฝาขวดยาให้สนิททุกครั้ง อากาศ : ในอากาศมีก๊าซต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถเร่งให้ยาเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้นจึงควรเก็บยาในภาชนะที่มีสามารถปิดสนิทมิดชิด และไม่แกะเม็ดยาออกจากภาชนะบรรจุเดิมของยาโดยที่ยังไม่ต้องการใช้ แนวทางการตรวจสอบสภาพยาที่หมดอายุก่อนกำหนด สี: เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจซีดลง เข้มขึ้น สีเปลี่ยน หรือมีรอยด่าง สีไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกัน กลิ่น: เปลี่ยนแปลง มีกลิ่นหืน หรือกลิ่นที่เคยมีแล้วหายไป เนื้อยา หรือ เม็ดยา มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. ยาครีม/ขี้ผึ้ง: เนื้อยาแยกชั้น เนื้อยาจับรวมเป็นก้อน เนื้อยาแห้ง เนื้อยาไม่เนียน 2. ยาเม็ด: เม็ดยาแตกหรือยุ่ยเป็นผง แคปซูลบวม ผงยาในแคปซูลจับกันเป็นก้อน 3. น้ำ: มีตะกอนทั้งที่เป็นยาน้ำเชื่อมหรือยาน้ำใส ตะกอนจับเป็นก้อนแข็งที่ก้นขวด (ยาน้ำแขวนตะกอน) ความหนืดข้นของยาเปลี่ยน ยาแยกชั้น 4, ยาฉีด: เกิดการตกตะกอน น้ำยาขุ่น ความหนืดเปลี่ยนแปลง อ้างอิงจาก 1. ปรียา อารีมิตร, รินดาวรรณ พันธ์เขียน, เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร. แนวทางการเก็บรักษายา (Storage Condition) เข้าถึงจาก http://202.28.95.4/pharmacy/index.php?f=detail_rule&id=6. (มกราคม, 2562). 2. ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. การเก็บรักษายา ควรเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสม เข้าถึงจากhttps://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/th/knowledge/general/11102015-0010-th. (มกราคม, 2562)...


[เอกสารเพิ่มเติม]HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015