No image preview.   By: กายภาพบำบัด(2 พ.ย. 2560)   การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็นระหว่างทำงาน

 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับระบบกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดอันตรายจากการบาดเจ็บต่างๆ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับระบบข้อต่อและเส้นเอ็นภายในร่างกายได้อีกด้วย..


[เอกสารเพิ่มเติม]HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015