NEW PROMOTION FOR YOU.

[วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนอีสุกอีใส]

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนอีสุกอีใส 

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนอีสุกอีใส
 เวลาโปรโมชั่น : 10 ส.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อสอบถามได้ที่แผนก : ห้องยานอก


ราคา   ฿Call

 
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015