โปรโมชั่นทั้งหมด โรงพยาบาลสิโรรส

NEW PROMOTION FOR YOU.

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  

 แพทย์ :  แพทย์อายุรแพทย์
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2565
 ติดต่อ : ตรวจสุขภาพ


แพคเกจคลอดเหมาจ่าย  

 แพทย์ :  แพทย์สูตินรีเวช
 โปรโมชั่น : แพคเกจคลอดเหมาจ่าย.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564
 ติดต่อ : LR-NS ห้องคลอด


โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ  

 แพทย์ : นพ. อาณัติ มะโรหบุตร
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564
 ติดต่อ : OPD


โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564
 ติดต่อ : ตรวจสุขภาพ


ผ่าตัดทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์  

 แพทย์ : นพ. ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง
 โปรโมชั่น : ผ่าตัดทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564
 ติดต่อ : OPDโรงพยาบาลสิโรรส