ระบบจองห้องประชุม

พฤศจิกายน 2562 วันนี้

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

นัดติดตาม BMI..

เรื่อง : นัดติดตาม BMI

วันที่ : 5 พ.ย. 2562 ถึง 5 พ.ย. 2562

เวลา : 09:30:38 - 12:00:47 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : fairuz

แผนก: เลขานุการ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุม 1 ( ชั้น 4 )
อบรม สัญญาณวันกียามะ..

เรื่อง : อบรม สัญญาณวันกียามะห์

วันที่ : 14 พ.ย. 2562 ถึง 14 พ.ย. 2562

เวลา : 11:00:49 - 16:00:55 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : fairuz

แผนก: เลขานุการ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุม 1 ( ชั้น 4 )
ประชุม IC..

เรื่อง : ประชุม IC

วันที่ : 19 พ.ย. 2562 ถึง 19 พ.ย. 2562

เวลา : 13:00:38 - 16:00:55 น.

ผู้เข้าประชุม : 20 คน

ผู้จอง : fairuz

แผนก: เลขานุการ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุม 1 ( ชั้น 4 )
อบรม แรงบันบาลใจการส..

เรื่อง : อบรม แรงบันบาลใจการสร้างนวัฒกรรม

วันที่ : 26 พ.ย. 2562 ถึง 26 พ.ย. 2562

เวลา : 13:00:38 - 16:00:55 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : fairuz

แผนก: บุคคล

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุม 1 ( ชั้น 4 )
อบรม การเปลี่ยนพฤติก..

เรื่อง : อบรม การเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

วันที่ : 28 พ.ย. 2562 ถึง 28 พ.ย. 2562

เวลา : 13:00:38 - 16:00:55 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : fairuz

แผนก: บุคคล

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุม 1 ( ชั้น 4 )
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015